• 0216 518 25 23

  •   

post image

İngilizce


Okulumuzda ingilizce dersleri ile amacımız çocukları farklı dil ve kültürlerle tanıştırarak çocukta "farkındalık" oluşturmaktır.Bilgisayar destekli ingilizce eğitim programında çocuklar; günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ingilizce kelimelerle tanışarak ilerleyen dönemlerde akademik donanımlarına temel oluştururlar.