• 0216 518 25 23

  •   

about image

Hakkımızda

İletişim ve Eğitim Uzmanı Gökhan Koç tarafından 2005 yılında kurulan Deniz Yıldızı Anaokulu, Maltepe, İdealtepe, Küçükyalı anaokulları arasında kısa sürede saygın bir yer edinmiştir. MONTESSORI Eğitim sistemine dayalı, yapılandırılmış özel materyallerle çocukların bireysel gelişimine odaklanan Deniz Yıldızı Anaokulun'da temel hedef, çocuğun kontrollü serbestlikle yetişmesi ve kendi becerilerinin üst sınırına ulaşabilmesidir.
Maltepe anaokullarından biri olan Deniz Yıldızı Anaokulu'nda, "Çocuk Dostu"  MONTESSORI eğitim yaklaşımıyla, çocuklar sadece ilköğretime değil, aynı zamanda hayata da hazırlanırlar. 
Maltepe Deniz Yıldızı Anaokulu'nda çocuklar, farklı kişilik özelliklerine sahip, yetenek ve ilgi alanları farklı, "özgür birer birey olarak tanımlanırlar. Çocuğa özgü "beklenti ve ihtiyaç analizleri" yapılan anaokulumuzda alternatif eğitim sistemi uygulanır. 
0-6 yaşdönemi, çocuğun kişiliği, kendini algılaması, dünyaya bakışı gibi önemli konuların belirlendiği, gelecekteki eğitim ve çalışma hayatının belirleyicisi olan  en önemli dönemdir.Her çocuğun ilgi alanı, yeteneği ve becerisi farklıdır.Bunu göz önünde bulunduran okulumuz, eğitim programlarını ve etkinlikleri 3-6 yaş grubu çocuklarımızın yaş gruplarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak titizlikle hazırlar.