• 0216 518 25 23

  •   

about image

Misyon

Maltepe Montessori Deniz Yıldızı Anaokulu olarak misyonumuz, Bedenen ve ruhen sağlıklı, huzurlu ; sevecen, hür düşünceli; kendisine ve topluma faydalı, kabiliyetleri gelişmiş, milli değerleri benimsemiş, mücadeleci, sorunlarla başa çıkma yetisine sahip, özgüven ve iç disiplin sahibi, kendisi, sosyal çevresi ve doğayla barışık bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim Yöneticileri;  
Aile odaklı – çocuk merkezli eğitim anlayışını benimser. Öğrencileri kabiliyetlerine göre eğitip, çağın ötesine hazırlar. Kendisi ve çevresiyle barışık olup, başarıyı ekip çalışmasında görür. 

Eğitim Kadrosu;  
Eğitimi bir sanat olarak algılayıp, sevgi, şevkat ve bilimi esas alır. Eğitimin bütün formasyonlarına sahip, kendisini sürekli yenileyen, sevecen ve bilgilidir. 

Eğitim Ortamı;  
Montessori çalışma materyalleriyle yapılandırılmış sınıflar, çocuğun seveceği, fiziki ve teknik donanımıyla çağa uygundur.